AP: Moguće otkrivanje neobjavljenih Kafkinih djela

Dugo skrivena neobjavljena djela Franca Kafke mogla bi uskoro da budu predstavljena javnosti, nakon što je Okružni sud u Švajcarskoj odlučio da nekoliko sefova u Cirihu može da se otvor i njihov eventualni sadržaj pošalje u Narodnu biblioteku Izraela.