Borac po formu na Zlatibor

Na­re­dne dvi­je ne­dje­lje ba­za fu­dba­le­ra Bor­ca biće pla­nin­ska lje­po­ti­ca Zla­ti­bor. Ba­nja­lučani će ta­mo odi­gra­ti i pet kon­trol­nih uta­kmi­ca ka­ko bi što spre­mni­ji ušli u po­vra­tničku se­zo­nu u BHT Pre­mi­jer li­gu BiH….

Read more

Borac po formu na Zlatibor

Na­re­dne dvi­je ne­dje­lje ba­za fu­dba­le­ra Bor­ca biće pla­nin­ska lje­po­ti­ca Zla­ti­bor. Ba­nja­lučani će ta­mo odi­gra­ti i pet kon­trol­nih uta­kmi­ca ka­ko bi što spre­mni­ji ušli u po­vra­tničku se­zo­nu u BHT Pre­mi­jer li­gu BiH….

Read more