Avganistanci izradili svileni Kuran

U Avganistanu je završen rijedak i lijep poduhvat - Kur'an od svile. Ovaj Kur'an od svile je ručno obojen sa ispisanim stranama a njegovi autori se nadaju da će to djelo očuvatii kulturnu baštinu u zemlji.