Banski dvor otvara “zakovane prostore”

BANJALUKA - Inicijativa građana "Kultura kulturi" o uređenju zapuštenog i neiskorištenog prostora Kulturnog centra Banski dvor naišla je na razumijevanje Mladena Matovića, v.d. direktora ove ustanove.