Britanski istoričar vjeruje da je pronašao lokaciju mitske Atlantide

Britanski istoričar Met Sibson vjeruje da je pronašao pravu lokaciju mitskog grada Atlantida koji bi mogao biti, ukoliko se njegove tvrdnje pokažu tačnim, smješten u blizini Irske.