Davutoglu: Primili smo 20 Sirijaca i 110 poslali u Evropu

Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je da je oko 20 Sirijaca ponovo primljeno u Tursku u okviru sporazuma koji su te zemlje i Evropske unije.

Davutoglu je ocenio da je cilj dogovora sa EU da se zaustave ljudske tragedije.