DJB i Dveri ponovo traže uvid u materijal sa izbora

Lista Dosta je bilo i Dveri ponovo je zatražila od GIK-a da se svim ovlašćenim predstavnicima liste bez ograničenja omogući uvid u kompletan izborni materijal.

Pokret "Dosta je bilo" je naveo da je taj zahtev predat po drugi put jer je GIK prethodni zahtev od 3. marta usvojila delimično, ograničivši uvid na pojedine opštine, na pojedina biračka mesta, ograničivši i vreme uvida, deo izbornog materijala i krug lica ovlašćenih za uvid u izborni materijal.