Erste Group i Vienna Insurance Group produžavaju ugovor o saradnji

Sporazum o distribuciji zaključen između Erste Group (Erste) i Vienna Insurance Group (VIG) 2008. godine produžava se do 2033. godine.