Kako su logoraši Hitleru donijeli milijarde dolara?

Srednjevjekovni gradić Dahau od 50-ak hiljada stanovnika, smješten 16 kilometara sjeverno od Minhena, skoro da bi se mogao smatrati predgrađem bogate, moćne, milionske bavarske prijestonice.