Kosova formiralo Komisiju za osudu ratnih zločina Srbije, uzor Srebrenica

Kosova formiralo Komisiju za osudu ratnih zločina Srbije, uzor Srebrenica

Skupština Kosova sa 66 glasova usvojila odluku o formiranju ad hok komisije za osudu ratnih zločina koje je Srbija izvršila na Kosovu.