Kosovski čvor – ključ međunarodna konferencija?

Kosovski čvor – ključ međunarodna konferencija?

Put za uključivanje SAD, Rusije, Kine i drugih u proces dijaloga Beograda i Prištine mogle bi da budu međunarodna konferencija o Balkanu ili šatl diplomatija.