Magnetno polje Olimpa, mjesto gdje automobili sami idu uzbrdo

Negdje 10-ak kilometara od Leptokarije postoji jedna atrakcija za koju niko nije siguran da li je u pitanju prirodni fenomen ili optička varka.