Misija UN: Vučjak nebezbedan za migrante

Misija UN: Vučjak nebezbedan za migrante

Misija UN u BiH izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmeštanja migranata iz prihvatnih smeštaja na lokalitet Vučjak kod Bihaća.