“Najjači grip u poslednjih pet godina”

"Najjači grip u poslednjih pet godina"

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je da postepeno jenjava po broju obolelih u poslednjih pet godina najjači grip.

Od gripa je do sada u Hrvatskoj službeno obolelo 48.080 osoba, a 75 umrlo.