“NATO je od nas napravio eksperimentalni poligon”

"NATO je od nas napravio eksperimentalni poligon"

Preliminarni rezultati naučnomedicinske studije pokazuju porast učestalosti maligdnih bolesti, a naročito laukemije kod dece od pete do devete godine.

Broj obolele dece od malignih bolesti krvi i mozga u značajnom je porastu i od 1999 godine je svake godine sve veći.