Nemački ministar zdravlja: U proceduru ulazi novi, stroži zakon o vakcinaciji

Nemački ministar zdravlja: U proceduru ulazi novi, stroži zakon o vakcinaciji

Nacrt novog zakona o vakcinaciji u Nemačkoj predviđa da se obaveza vakcinacije proširi sa dece u vrtićima i školama na zaposlene u institucijama i na migrante.