Novine: “Poludeli rasista”, “Bošnjacima brane srpski”

Novine: "Poludeli rasista", "Bošnjacima brane srpski"

Dnevna štampa u izdanju od subote fokusirana je na masakr u novozelandskim džamijama koji je počinio Brenton Tarant.