Olakšice za udruženje “4+”

Djeca iz Udruženja porodica sa četvoro i više djece "4+" moći će učestvovati bez naknade u kulturnim i sportskim sadržajima.