“Pitanje statusa završeno, dijalog u Briselu o priznanju”

"Pitanje statusa završeno, dijalog u Briselu o priznanju"

Kopredsedavajući Pregovaračke ekipe Kosova Fatmir Ljimaj izjavio je da je pitanje statusa Kosova okončano.