Počela sjednica Savjeta ministara: Izjašanjavanje o nacrtu plana o migrantima

SARAJEVO - Sjednica Savjeta ministara počela je u Sarajevu, na kojoj bi ministri na samom početku trebalo da se izjasne o prijedlogu zaključaka u vezi sa rješavanjem migrantske krize, koji su iznijeti na prošloj sjednici, 15. maja, a o kojima ne postoji jedinstveno mišljenje ministara.