Raditi na boljem statusu vojnika i oficira

SARAJEVO - Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović i predstavnici Oružanih snaga BiH konstatovali su danas da će se u narednom periodu zajednički raditi na rješavanju pitanja koja se odnose na bolji status vojnika, podoficira i oficira, kao i drugih problema s ciljem boljeg ...