Reč koja je đacima napravila najveći problem – “diskretno”

Reč koja je đacima napravila najveći problem – "diskretno"

Mali maturanti su u petak i subotu polagali probni prijemni ispit za upis u srednje škole.