Sporovi na Balkanu ponovo na dnevnom redu

Sporovi na Balkanu ponovo na dnevnom redu

Spor između Makedonije i Grčke oko imena bivše jugoslovenske republike uskoro bi konačno mogao da bude rešen. I to je samo jedan od sporova na Balkanu.

Severna Makedonija. Tako će se uskoro zvati bivša jugloslovenska republika. Dogovoru između Grka i Makedonaca posredovao je Brisel. I direktno i indirektno.