Šta Amerika kaže o novom imenu Makedonije?

SKOPLJE - Trenutni uslovi za rješavanje spora o imenu Makedonije su bolji nego ikada, ali SAD neće riješiti problem umjesto Makedonaca.