Ugašeni požari na deponiji smeća kod Novog Pazara

Ugašeni požari na deponiji smeća kod Novog Pazara

Ugašeni su požari i sanirana je deponija "Golo Brdo" kraj Novog Pazara, rekao je danas direktor Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Emin Omerović.

On je u izjavi za Radio Sto plus kazao da je "Golo Brdo" sada "sanitarna deponija na kojoj je otpad u potpunosti prekriven slojem zemlje, i na kojoj su ugašeni svi požari" te više nema dima i opasnih isparenja i deponija je sada znatno sigurnija, ocenio je Omerović.