Velika koncentracija polena tise i čempresa

BANJALUKA - Na području grada povišena je koncentracija polena trave, tise, čempresa, jasena i bora, izmjerili su aparati za mjerenje koncentracije polena u vazduhu na Poljoprivrednom institutu RS.