Vlada Makedonije objavila sporazum o imenu sa Grčkom

SKOPLJE - Makedonska vlada je na današnjoj sjednici razmotrila i jednoglasno usvojila izvještaj o rješenju za spor zbog imena između Skoplja i Atine i o strateškom partnerstvu između dvije strane, nakon čega je donijela odluku da sporazum objavi.