Mladićeva odbrana traži nastavak dokaznog postupka

Odbrana Ratka Mladića zatražila je od sudskog veća da razmotri odluku o okončanju dokaznog postupka odbrane, ili da mu dozvoli da uloži žalbu na tu odluku.

U podnesku Mladićeve odbrane ističe se da sudsko veće nije donelo jasnu i obrazloženu odluku zbog čega je zauzelo drastičan i neprecedentan stav da se okonča predstavljanje dokaza odbrane, iako odbrana ima još svedoka i raspoloživih sati za izvođenje dokaza.

Read more