Albanska jugonostalgija

Albanija, držav(ic)a na jugu Balkana, koja je unazad decenijama, otkako znam za sebe, za mnoge bila tek najobičniji geografski pojam za ismijavanje bilo kakvog pokušaja napretka i modernog shvatanja života, danas je razvijenija država od BiH. Po gotovo svim parametrima ekonomskog rasta.