Bacanje diska: Sport u kojem su žene glavne

Jedan od atletskih bacačkih sportova u kojima žene ostvaruju veće dužine je bacanje diska. Razlog za to je vrlo jednostavan, dame u rukama imaju disk čija težina je jedan kilogram, dok muškarci bacaju dvostruko više tereta.