“Balkanskoj ruti kraj kad Austrija ispuni limit”

Skoplje, Berlin -- Balkanska ruta biće zatvorena kada Austrija ispuni svoj ovogodišnji limit od 37.500 migranata, kaže makedonski predsjednik Đorđe Ivanov za „Špigl".