Ban Balkanu: Kršite Konvenciju o izbeglicama

Generalni sekretar UN Ban Ki-mun upozorio je da ograničenja na granicama duž balkanske rute predstavljaju kršenje međunarodne Konvencije o statusu izbeglica.

Generalni sekretar UN je u potpunosti svestan pritisaka sa kojima se suočavaju mnoge evropske države, ali poziva sve zemlje da održe svoje granice otvorenim i da deluju u duhu podele odgovornosti i solidarnosti, uključujući širenje legalnih puteva za pristup azilu, saopštio je danas Banov portparol Stefan Dižarik.