Bog daje, ljudi koriste, ali jednom se sve vrati: Tužna priča starca otvoriće vam oči

Nije se Bog zna šta imalo, ali je srce bilo zadovoljno sa onim što imaš.