Britanski izbori u brojkama

Britanski izbori u brojkama

Britanci će za tri dana glasati na izborima koji će odrediti ne samo ko će u narednom periodu upravljati Velikom Britanijom već i da li će napustiti EU.