“Broj ulazaka je protiv prava i pristojnosti”

Generalni sekretar Ban Ki Mun kaže da je ograničavanje broja ulazaka imigranata u Evropu protivno međunarodnom pravu.

On je takođe izrazio zabrinutost zbog odluke da se ograniči broj ulazaka imigranata u evropske zemlje.