Čitajte u NEZAVISNIM: Gubi li EU svoj uticaj?

BANJALUKA - Posljednji događaji u vezi s izbjegličkom krizom pokazali su sve slabosti EU, a balkanski samit, koji je organizovala Austrija, za neke evropske analičare predstavlja signal da pojedine zemlje EU više povjerenja polažu u bilateralne odnose i mjere nego u zajednička evropska ...