Čitajte u NEZAVISNIM: Zatezna kamata u RS pada za 6,25 odsto?

BANJALUKA - Nacrtom novog zakona o visini stope zatezne kamate predviđeno je da ona na teritoriji Republike Srpske bude smanjena sa 18,25 na 12 odsto, čime bi bila izjednačena sa zemljama u okruženju, ali i sa FBiH.