Da li će Švajcarci proterivati strance?

Švajcarci izlaze na referendum o inicijativi nacionalističke partije, koja bi mogla da omogući automatsko izbacivanje stranaca koji počine čak i prekršaj.

Desno orijentisana Narodna partija predložila je referendum smatrajući da se nije postiglo dovoljno u proteklim godinama u pooštravanju mera protiv stranaca.