De Mezijer:Pravac jedinstvene politike azila dobar

Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Tomas de Mezijer je signalizirao obazrivu podršku najavljenom predlogu EK u pravcu jedinstvene politike azila u EU.

De Mezijer se izjasnio za jedinstvene standarde u politici azila EU, ali nije želeo da kaže da li iz toga treba da nastane briselska ustanova.