Đevđelija: Makedonci krpe ogradu, izbjeglice sjede na pruzi (VIDEO)

ATINA - Na grčko-makedonskoj granici situacija je relativno mirna nakon obračuna policije sa migrantima koji su oko podneva probili ogradu.