Drama u Idomeniju: 10.000 migranata čeka prolaz

Na makedonskoj granici u mestu Idomeni povećan je broj migranata i sada skoro 10.000 njih čeka da iz Grčke uđu u Makedoniju, javlja reporter Tanjuga.

Prema podacima UNHCR-a, Lekara bez granica i drugih međunarodnih organizacija u kampu Idomeni sada je između 9.500 i 10.000 migranata, uglavnom iz Sirije i Iraka.