Dva puta otvorena granica, prošlo 170 izbeglica

Od ponoći do srede ujutru samo 170 izbeglica prešlo je granicu Grčke sa Makedonijom u dva navrata.

Na makedonskoj granici u mestu Idomeni noćas je povećan broj migranata i sada ih skoro 10.000 čeka da iz Grčke uđu u Makedoniju, javlja reporter Tanjuga.