“Elektrokrajina” povećala prihode i investicije

BANJALUKA - "Elektrokrajina" je prošle godine poboljšala poslovne i finansijske rezultate u odnosu na 2014. godinu, što se posebno ogleda u povećanju ukupnih prihoda, smanjenju distributivnih gubitaka i porastu realizovanih investicija.