Goraždanski klub za traženje posla najefikasniji u FBiH

Goraždanski klub za traženje posla u prošloj godini bio je najefikasniji na području Federacije Bosne i Hercegovine, a uspio je pomoći da 70 osoba nađe posao.