Grci proširuju kamp u Idomeniju

Grčke komunalne službe počele su da šire i uređuju kamp za prijem novih migranata u Idomeniju na granici sa Makedonijom, zbog sve većeg priliva izbeglica.

Prema proceni humanitarnih organizacija u kampu i oko njega na njivama, boravi više od 4000 migranata iz Sirije ali i iz Avganistana, Pakistana, Iraka i Maroka.