“Grčka se ponaša kao turistička agencija”

Austrijski kancelar Verner Fajman poručuje da Austrija neće odustati od politike prema azilantima, a Grčku optužuje da se ponaša kao "turistička agencija".

On je, u intervjuu bečkom dnevniku "Esterajh", najavio da će se Austrija pridržavati gornje granice za prihvat izbeglica koja je u ovoj godini određena na 37.500.