“Hiljade ljudi bi moglo da umre od gladi u Siriji”

Kancelarija Visokog komesara Un saopštila je da hiljade ljudi u opkoljenim gradovima i selima u Siriji ne može da dobije humanitarnu pomoć.

Komesar Zeid Rad Al Husein izjavio je na otvaranju sednice Saveta UN za ljudska prava u Ženevi da je 450.000 ljudi zarobljeno u opkoljenim gradovima u Siriji, neki od njih čak godinama, kao i da se isporuka hrane, lekova i druge humanitarne pomoći često opstruiše.