“ID presađuje i trguje organima”

Vađenje i međunarodna trgovina organima ubijenih u borbama ili zarobljenih "otpadnika od pravog islama" je prerasla u cvetajući biznis kalifata ID.

List je preneo svedočenja i podatke da Islamska države prisiljava zarobljenike da daju krv i one koje osudi na smrt prethodno u specijalno opremljenim klinikama podvrgava operacijama vađenja organa.