Izbeglice mole Makedonce: Spasite nas…

Oko 5.000 izbeglica, uglavnom iz Sirije i Iraka, zaglavljeno je na grčko-makedonskoj granici u mestu Idomeni, objavio je makedonski portal Nova.

Taj portal je naveo da su najveći broj njih žene i deca i prenosi njihov apel makedonskoj vladi da ih pusti da prođu kroz Makedoniju jer je, kako kažu, situacija jako teška.