Izbeglice protestuju u Idomeniju, blokirana pruga

Više stotina izbeglica ponovo protestuje u Idomeniju zahtevajući da pređu grčko-makedonsku granicu, javlja RTS.

Izbeglice protestuju na pruzi koja spaja Grčku i Makedoniju, a prisutno je petnaestak grčkih policajaca sa štitovima. Vozovi koji tuda saobraćaju ne propuštaju se.